Geweldloosverzet

Geweldloos Verzet


Binnen de praktijk werken wij in gezinnen met Geweldloosverzet dit is een aanpak die geschikt is voor gezinnen én situaties waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn. Situaties waarin kinderen of jongeren agressief en/of destructief gedrag laten zien en waarin ouders/opvoeders de grip op het kind kwijt zijn, zich machteloos voelen en niet weten hoe ze verder moeten. In plaats van autoriteit uit te oefenen op basis van straffen en belonen, worden wij uitgenodigd om onszelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. 


Geweldloos Verzet is ontwikkeld door Professor Haim Omer (psycholoog, hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv én vader). Omer heeft de principes van het Geweldloos Verzet, zoals onder andere in praktijk gebracht door Gandhi en Martin Luther King jr., vertaald naar praktische toepassingen in opvoedingssituaties thuis, op school en in de gemeenschap. Hij is hiermee tot een aanpak gekomen, waarmee het gevoel van machteloosheid bij volwassenen vermindert en waarin de relatie met de kinderen of jongeren weer kan herstellen. Hij combineert deze principes met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie.


De uitgangspunten van Geweldloos verzet zijn:


  • Hernemen van de ouderpositie door actief

         aanwezig te zijn in het leven van je kind

  • De-escalatie én zelfcontrole
  • Kalme, vastberaden en heldere stellingname

         tegen onacceptabel gedrag

  • Gebruik maken van het netwerk
  • Herstel van de relatieWilt u een afspraak maken?

dan kan dit via info@aikochi.nl of 0613499838