Rots en Water

Rots en Water


Deze cursus is een korte, praktische training voor kinderen vanaf 7 jaar (is uw kind jonger neem contact op voor de mogelijkheden)


Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma, anti-pest-programma en richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden. Dit helpt kinderen om te groeien, geeft hen meer zelfvertrouwen en leert hen om elkaar te accepteren. Dit zie je vaak terug in een positieve ontwikkeling in de sociale ontwikkeling en het makkelijker met andere kinderen te kunnen spelen en samenwerken.


De cursus bestaat uit 7 lessen van ongeveer 1 uur, één les per week. De laatste les mogen de ouders mee doen en laten wij zien wat in de voorgaande lessen hebben geleerd. In deze les doen de ouders actief mee om ook zelf te ervaren wat de kinderen hebben geleerd.


Inhoud

In de lessen komen de volgende vaardigheden aan de orde:


- Houding

- Sterk staan

- De kracht van je ademhaling

- Stem

- Rots en water op het schoolplein

- Grenzen

- Samenwerken en vriendschap

- Ouder bijeenkomsten, het laatste kwartier bij les 4 en 7


Opbouw lessen

Elke les begint met een kort praatje of spel en een terugblik op hoe de afgelopen week is verlopen. Wanneer je het geleerde hebt gebruikt of had kunnen gebruiken en wat maakt dat dit niet gebeurd is.


Vast onderdeel van elke les zijn spel en plezier!


Iedereen krijgt een werkboek Rots en Water mee waarin het programma staat en ook korte opdrachtjes die gemaakt worden tussen de lessen door.  Daarmee kijken de leerlingen terug op de les. Ouders blijven via het boekje en de opdracht betrokken bij de cursus.


Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de intake van hun kind. Voor de start van de cursus worden zij via een intakegesprek geïnformeerd over de cursus en hun eigen rol daarin. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Verder worden zij uitgenodigd om in les 4 en les 7 het laatste kwartier met hun kind mee te doen.


Kosten:

Groepstraining: € 90,00 (min. 4 kinderen en max. 6 kinderen)

Via een verwijzing van het CJG of de huisarts is de training ook gratis te volgen.